Chọn tỉnh thành phố:
Địa chỉSố 926- đường 23/10 Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại090 508 17 78
Địa chỉSố 332- Thống Nhất, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại0905228440
Địa chỉSố 14, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại02583821413
Địa chỉ14 Phương Sài - phường Phương Sài - thành phố Nha Trang - Khánh Hòa.
Điện thoại02583821413