Chọn tỉnh thành phố:
Địa chỉ83, tổ 6, thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên
Điện thoại0915174690
Địa chỉKCN Samsung- khu tái định Cư An Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên
Điện thoại0389307609
Địa chỉ19/1, tổ 2, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Điện thoại0368261266
Địa chỉ41-TDP, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên
Điện thoại0967080055